Gesjieddenis

Gesjieddenis

 

Veur probere altied ein gevarieerd programma inein te zitte, wobiej lokale muzikante waere aafgewisseld mit grote vastelaovesartieste oet gans Limburg.

Benuujd waem allemaol de aafgeloupe jaore oppe buun van 't Mertsjpektakel höbbe gesjtaon? Hiejónger vinjs se 't programma van edere edisie.

Klik hiej veur 't programma van 2020!

Programma 2020

 • 13.30 oer - Joekskapel 'Aan Dae Reem'
 • 13:55 oer - De Fob Bagge(r) Bend
 • 14.00 oer - Marjolein als Helene Fischer
 • 14.30 oer - Guido Frissen
 • 15.00 oer - De Toddezèk
 • 15.30 oer - Andy & Roy
 • 16.00 oer - Ralph Wolters
 • 16.30 oer - Beppie Kraft
 • 17.00 oer - Christel & Quinn
 • 17:30 oer - De Roerdassen

 

Programma 2019

 • 13.30 oer - Joekskapel 'Aan Dae Reem'
 • 14.00 oer - De Breurkes
 • 14.30 oer - Björn van Berkel
 • 15.00 oer - Miesjke (Erpelkes)
 • 15.30 oer - Ronald & Carien
 • 16.00 oer - Bjorn & Mieke
 • 16.30 oer - La Bamba
 • 17.00 oer - Big Benny

 

Programma 2018

 • 13.30 oer - Joekskapel 'Aan Dae Reem'
 • 13.50 oer - Fob Bagge(r) Bend
 • 14.00 oer - Domm en Dööl
 • 14.30 oer - John Coenen
 • 15.00 oer - De Roerdassen
 • 15.30 oer - De Toddezèk
 • 16.00 oer - Marleen Rutten
 • 16.30 oer - Frans Croonenberg
 • 17.00 oer - Beppie Kraft
 • 17.30 oer - Joekskapel 'Kiek Mer'

 

Programma 2017

 • 13.30 oer - De Föbkes
 • 13.35 oer - MAM
 • 13.40 oer - Joekskapel 'Aan Dae Reem'
 • 14.00 oer - Party Kryner
 • 14.30 oer - Roy Selder
 • 15.00 oer - Sandra en Marco
 • 15.30 oer - Andy en Roy
 • 16.00 oer - Marleen Rutten
 • 16.30 oer - Ben Verdellen
 • 17.00 oer - Kölsch Platt

 

Programma 2016 - 1x11 jaor

 • 13.30 oer - Note Allergie
 • 13.40 oer - Joekskapel 'Aan Dae Reem'
 • 14.00 oer - La Bamba
 • 14.30 oer - De Roerdassen
 • 15.00 oer - Spik en Span
 • 15.30 oer - Ronald en Carien
 • 16.00 oer - Big Benny
 • 16.30 oer - Domm en Dööl
 • 17.00 oer - Beppie Kraft

 

Programma 2015

 • 13.30 oer - De Servetjes
 • 13.35 oer - Joekskapel 'Aan Dae Reem'
 • 14.00 oer - Vleisboeket
 • 14.30 oer - Roy Selder
 • 15.00 oer - Eric Cruts
 • 15.30 oer - Marleen Rutten
 • 16.00 oer - Thorsten von Lippe Biesterfeld
 • 16.30 oer - De Toddezèk
 • 17.10 oer - Wir Sind Spitze

 

Programma 2014

 • 13.30 oer - Note Allergie
 • 13.35 oer - Joekskapel 'Aan Dae Reem'
 • 14.00 oer - Gaston Jacobs
 • 14.30 oer - Sandra en Marco
 • 15.00 oer - Frans Croonenberg
 • 15.30 oer - Domm en Dööl
 • 16.00 oer - Frans Theunisz
 • 16.30 oer - Markus und Eddy
 • 17.00 oer - Big Benny
 • 17.30 oer - Spik en Span (nr. 2 LVK)

 

Programma 2013

 • 13.30 oer - De Razelaers
 • 13.35 oer - Joekskapel 'Aan Dae Reem'
 • 14.00 oer - Roy Selder
 • 14.30 oer - Angelina
 • 15.00 oer - Ronald en Carien
 • 15.30 oer - De Toddezèk
 • 16.00 oer - Bram en Ruud (nr. 2 LVK)
 • 16.30 oer - La Bamba (winnaar LVK)
 • 17.00 oer - Keller Junges
 • 17.30 oer - Spik en Span (nr. 3 LVK)

 

Programma 2012

 • 13.30 oer - De Servetjes
 • 13.35 oer - De Razelaers
 • 13.40 oer - Joekskapel 'Aan Dae Reem'
 • 14.00 oer - Sjeng de Belsj
 • 14.30 oer - Domm en Dööl
 • 15.00 oer - Zongermeer
 • 15.30 oer - Shakin DJ's
 • 16.00 oer - De Toddezèk
 • 16.30 oer - Eric Cruts
 • 17.00 oer - Joie de Vivre
 • 17.30 oer - Ben Verdellen

 

Programma 2011

 • 13.30 oer - Ger Verstappen
 • 13.35 oer - Joekskapel 'Aan Dae Reem'
 • 14.00 oer - Marleen Mols
 • 14.25 oer - Sjinboem
 • 14.40 oer - Jef Verheijde
 • 15.05 oer - Ronald Pijls
 • 15.30 oer - De Toddezèk
 • 16.00 oer - Frans Theunisz
 • 16.30 oer - Markus und Eddy
 • 17.00 oer - Big Benny

 

Programma 2010

 • 13.30 oer - Joekskapel 'Aan Dae Reem'
 • 14.00 oer - Patrick Gerets
 • 14.30 oer - Patrick Roger
 • 14.50 oer - Ronald en Carien (nr. 2 LVK)
 • 15.10 oer - Bram en Ruud
 • 15.30 oer - Angelina
 • 16.00 oer - La Bamba
 • 16.30 oer - Hoondervel
 • 17.00 oer - W-Dreej (winnaar LVK)
 • 17.15 oer - De Toddezèk

 

Programma 2009

 • 13.30 oer - De Servetjes
 • 13.35 oer - Joekskapel 'Aan Dae Reem'
 • 13.55 oer - Lia van Brienen
 • 14.00 oer - Ronald en Carien
 • 14.30 oer - Robert Buckx
 • 15.00 oer - Markus und Eddy
 • 15.30 oer - De Kammeräödjes
 • 16.00 oer - Big Benny
 • 16.45 oer - De Toddezèk (winnaar LVK)
 • 17.00 oer - Frans Croonenberg
 • 17.30 oer - John Coenen

 

Programna 2008

 • 13.30 oer - Joekskapel 'Aan Dae Reem'
 • 13.45 oer - Feestbeeste
 • 14.00 oer - Die Dao
 • 14.30 oer - Zongermeer
 • 15.00 oer - Eric Cruts
 • 15.30 oer - La Bamba
 • 16.00 oer - Angelina
 • 16.30 oer - Franz Theunisz
 • 17.00 oer - Ben Verdellen
 • 17.30 oer - Bram en Ruud (winnaar LVK)

 

Programma 2007

 • 13.30 oer - Joekskapel 'Aan Dae Reem'
 • 13.55 oer - Lia van Brienen
 • 14.00 oer - Op Good Gelök
 • 14.30 oer - Jef Verheijde
 • 15.00 oer - Big Benny
 • 15.30 oer - Patrick Gerets
 • 16.00 oer - John Coenen
 • 16.30 oer - De Kammeräödjes
 • 17.00 oer - De Schintaler
 • 17.30 oer - De Toddezèk (winnaar LVK)

 

Programma 2006

 • 13.00 oer - Joekskapel 'Aan Dae Reem'
 • 13.15 oer - Joekskapel 'Kepotmaekerie'
 • 13.20 oer - De fabelous sanseveria’s en heur men
 • 13.30 oer - May & Jack
 • 14.00 oer - Marleen
 • 14.45 oer - Gaston
 • 15.30 oer - Zongermeer
 • 16.00 oer - Joie de Vivre
 • 16.45 oer - Frans Croonenberg
 • 17.15 oer - Angelina

De Mert

Zjwame

23 fibberwarie 2020

13.30 – 18.00 oer

Vrieje toegank

2500 plaatse

In samewirking mit

de Mertkasteleins